การใช้งาน gogo board

Advertisements
 1. นักเรียนศึกษาการทำงานของคำสั่งดังนี้

  ifelse condition [คำสั่ง-1] [คำสั่ง-2] ถ้า “เงื่อนไข” เป็นจริง จะทำ “คำสั่ง-1” ถ้าไม่เช่นนั้น จะทำ “คำสั่ง-2” (condition = เงื่อนไข)

  waituntil [เงื่อนไข] โปรแกรมจะรอและไม่ทำคำสั่งถัดไปจนกระทั่ง “เงื่อนไข” เป็นจริง โปรดสังเกตว่าเงื่อนไขจะต้องอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม ไม่เหมือนกับคำสั่ง if และ ifelse ที่เงือนไขไม่ต้องอยู่ในวงเล็บใดๆ

  แล้วทดลองต่อวงจรหุ่นยนต์ดังนี้
  ต่อ สวิทซ์ เข้ากับ พอร์ท 1 ต่อ เซนเซอร์แสง เข้ากับ พอร์ท 2 ต่อไฟ led เข้ากับพอร์ท A แล้ว
  1.เขียนโปรแกรมสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานโดยให้รับค่าแสงถ้าแสงน้อย จะมีเสียงร้อง บิ๊บ ๆ ๆ เป็นจังหวะให้แต่ถ้าแสงมีค่ามากขึ้นให้ไฟ led กระพริบเป็นจังหวะ ๆ
  2.เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานโดยมีเงื่อนไขพอกด run แล้วหุ่นจะร้อง บิ๊บ ๆๆ เป็นจังหวะ พร้อมทั้งกระพริบไฟ จนกว่าจะกดสวิทซ์ จึงจะหยุดทำงาน

  หลังจากทดลองโปรแกรมทั้งสองเป็นผลสำเร็จให้บันทึก code ของโปรแกรมลงในสมุดพร้อมทั้งเขียนอธิบายการทำงานของโปรแกรมโดยละเอียด

  • 1. to Prang Aomsin
   forever[
   if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
   if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
   end
   2. to Prang Aomsin
   forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
   end

   ด.ญ.ชัญญานุช ศรีบุญชู เลขที่23
   ด.ญ.พิสุทธิศิริ ธุระ เลขที่36

   ม.2/12

 2. ข้อ 1.
  to bbtp
  forever [
  if sensor1 > 150 [a,onfor 5 wait 10]
  if sensor1 1000 [a,onfor 5 wait 5 beep wait 5]
  ]
  end

  รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ.ธีรญา ยาระนะ เลขที่28 ม.2/12
  2. ด.ญ.ปิยะดา ปูแปง เลขที่31 ม.2/12

 3. ด.ญ.ธนารีย์ อินทร์ลือ ม.2/7เลขที่30 และ ด.ญ.มนสิการ ปัญญาฟู ม.2/12เลขที่37

  1. to tnf
  forever[
  if sensor 1200 [a,onfor 5 wait 10]
  ]
  end

  2. to tnf
  forever [if sensor 1>1000 [a,onfor 5 beep wait 20]]
  end

 4. 1. to gogo
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ญ.ฐิติพร เจริญสุข เลขที่25
  ด.ญ.ศิริพรรณ ฟูแสง เลขที่ 38

  ม.2/12

 5. 2. to gogo
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ญ.ฐิติพร เจริญสุข เลขที่25
  ด.ญ.ศิริพรรณ ฟูแสง เลขที่ 38

  ม.2/12

 6. 1. to bbtp
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end
  2. to bbtp
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ญ.ธีรญา ยาระนะ เลขที่28
  ด.ญ.ปิยะดา ปูแปง เลขที่31

  ม.2/12

 7. 1. to Aom Aom
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end
  2. to Aom Aom
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ญ.กรกนก พรมจันทร์ เลขที่17
  ด.ญ.ญาณิกา แม้นหิรัญ เลขที่24

  ม.2/12

 8. 1. to bbtp
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end
  2. to bbtp
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ช.วิชญะ สุวรรณลพ เลขที่12
  ด.ช.นุติพงษ์ เมืองมูล เลขที่8

  ม.2/12

 9. 1. to JS’c
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end
  2. to JS’c
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ช.ปฐมโชค ผ่องยิ่ง เลขที่9
  ด.ช.ภูมิรพี ภัทรภูตานนท์ เลขที่10

  ม.2/7

 10. 1. to Prang Aomsin
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end
  2. to Prang Aomsin
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

 11. 1. to Jm
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  2. to Jm
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ญ.ศุภรัตน์ จันทร์ถนอม เลขที่ 40
  ด.ญ.อัชฌาพร เลี้ยงเชื้อ เลขที่ 46
  ม.2/12

 12. 1. to test
  forever[
  if sensor2 > 150 [ a,onfor 5 wait 10 ]
  if sensor2 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ช. ธรรมรัตน์ แมดเมือง เลขที่ 5
  ด.ช. เอกรัฐ ไชยขันธ์ เลขที่ 15

  ม.2/12

 13. 2. to test
  forever [ if sensor1 > 1000 [ a,onfor 5 wait 5 beep wait 5 ] ]
  end

  ด.ช. ธรรมรัตน์ แมดเมือง เลขที่ 5
  ด.ช. เอกรัฐ ไชยขันธ์ เลขที่ 15

  ม.2/12

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: