Office 365

Office 365 คืออะไร?- สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในส่วนของการจัดการงานด้านเอกสาร น่าจะรู้จักโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี ซึ่งหลังๆ มานี่มีคำหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยเห็นและเคยได้ยินกับคำว่า “office 365” อาจจะสงสัยว่าเจ้า office 365 คืออะไรกันแน่ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้มานำเสนอให้ทราบครับ

Office 365 คืออะไร?

Office 365 นั้น ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ และเห็นภาพแล้ว มันก็คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานแบบเวอร์ชั่นออนไลน์ครับ ซึ่งโปรแกรมออฟฟิศตัวเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยนั้นจะต้องทำการซื้อไลเซนส์และทำการติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง โดยสามารถทำงานได้โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ Office 365 นั้นคุณไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ แค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถใช้จัดการงานเอกสารนั้นๆ ได้ รูปแบบจะคล้ายกับ Google Doc นั่นเองครับ

Office 365 ดีกว่าโปรแกรมออฟฟิศเดิมอย่างไร?

โดยการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศในยุคต่อไปนี้จะเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้งานบน PC ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์โดยผ่าน Cloud computing ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งาน Software ได้บนทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับ ซึ่งแต่เดิมหากองค์กรต้องการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศแบบถูกต้องนั้น จะต้องทำการซื้อไลเซนส์ตามจำนวนเครื่องที่ลง แต่ Office 365 จะคิดตามจำนวนผู้ใช้งานจริงในองค์กรนั้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนของ Software ได้ง่ายขึ้นครับ

ที่มา  >> http://www.manacomputers.com/office_365/

About kruyord

Teacher at Phayaophitayakhom School

Posted on มิถุนายน 11, 2013, in เก็บมาฝาก. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: