Office 365

Office 365 คืออะไร?- สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในส่วนของการจัดการงานด้านเอกสาร น่าจะรู้จักโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี ซึ่งหลังๆ มานี่มีคำหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยเห็นและเคยได้ยินกับคำว่า “office 365” อาจจะสงสัยว่าเจ้า office 365 คืออะไรกันแน่ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้มานำเสนอให้ทราบครับ

Office 365 คืออะไร?

Office 365 นั้น ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ และเห็นภาพแล้ว มันก็คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานแบบเวอร์ชั่นออนไลน์ครับ ซึ่งโปรแกรมออฟฟิศตัวเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยนั้นจะต้องทำการซื้อไลเซนส์และทำการติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง โดยสามารถทำงานได้โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ Office 365 นั้นคุณไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ แค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถใช้จัดการงานเอกสารนั้นๆ ได้ รูปแบบจะคล้ายกับ Google Doc นั่นเองครับ

Office 365 ดีกว่าโปรแกรมออฟฟิศเดิมอย่างไร?

โดยการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศในยุคต่อไปนี้จะเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้งานบน PC ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์โดยผ่าน Cloud computing ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งาน Software ได้บนทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับ ซึ่งแต่เดิมหากองค์กรต้องการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศแบบถูกต้องนั้น จะต้องทำการซื้อไลเซนส์ตามจำนวนเครื่องที่ลง แต่ Office 365 จะคิดตามจำนวนผู้ใช้งานจริงในองค์กรนั้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนของ Software ได้ง่ายขึ้นครับ

ที่มา  >> http://www.manacomputers.com/office_365/

Advertisements

About kruyord

Teacher at Phayaophitayakhom School

Posted on มิถุนายน 11, 2013, in เก็บมาฝาก. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: